Samarbeid med Bico

Bico Bygg og Innredning og Reform innledet samarbeid om utvikling og levering av butikkinnredning i 2009. I løpet av kort tid fant vi frem til en arbeidsmodell som ga mange synergier. I dag gjennomfører selskapene flere prosjekter sammen.

Bico Bygg og Innredning AS er et stort og veldrevet selskap med et godt omdømme. De har sin styrke i prosjektledelse og utføring. De hadde allerede et godt fotfeste i innredningsbransjen med merkenavn som Fridays, Burger King, Peppes og hadde også i en årrekke hatt ansvar for bygging og ombygging av Apotek 1 i Norge.

Apotek 1
I fellesskap utfordret vi Apotek 1 til å invitere vårt arbeidsfellesskap og i 2012 ble vi antatt som leverandør av all innredning til bakreseptur.
Reform med vår kompetanse tilførte mye kreativitet i prosessen og var sterkt delaktige i at Niri produktene så dagens lys. Det er en serie spesialprodukter for apotek som har fått svært god mottakelse i markedet.
Avtalen er nylig reforhandlet, som også inkluderer en egen selvvalgsinnredning. Trolig vil vi levere mellom 25-30 komplette apotek per år.

Posten

I tillegg til dette har vi i konkurranse med 6-7 andre vunnet kontrakten om å levere alle Post i butikk de neste 3-5 årene. Det er foreløpig estimert til ca. 150 stk. Denne kontrakten omfatter prosjektledelse, produksjon, logistikk og montering  for Posten Norge.

Varehandelen er i stor utvikling. Posten er en viktig del av dagens butikkmiljø og finnes i hele landet. Selv om brevmengden går ned så øker pakkesendinger mye.

Vi føler oss priviligerte som får stå i en av de største endringsprosessene i varehandelen på lenge. Denne kontrakten derfor også en strategisk viktig utfording for oss.

En del av kontrakten er å bidra til å videreutvikling av Post i Butikk-konseptet.
 

 

  
  • Bico er en sørlandsbedrift med lange tradisjoner. Selskapet ble etablert i 1953 og teller i dag over 120 ansatte
  • Aktivitetene spenner over et stort spekter av alt fra leveranser av komplette innredninger til  oppføring av store næringsbygg.
  • En egen innredningsavdeling leverer inventer og møbler til restauranter, kaféer, hotell og resepsjoner, kontor samt annen spesialinnredning.
  • Butikkavdelingen arbeider med butikkløsninger til kjedepregede forretningskonsepter.